Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dohledávání modelů

20. 3. 2008

Dohledávač modelů / přijímač

Dohledávač vysílá impulsy o délce 30 - 35 ms s opakovací frekvencí cca 1 sec. Díky této krátké délce pulsu se spotřebovává jen 3 - 3,5% energie z baterií, čímž se výrazně prodlužuje životnost baterie.

(Pozn. Jestliže se zvýší frekvence pulsů dohledávače, je zapotřebí vyměnit baterii. Proveďte to co nejdříve, aby nedošlo k úplnému vybití baterie před dohledáním modelu.) 

Váš přijímač přijímá krátké impulsy a přitom spouští ladění. To je nastavení úrovně citlivosti přijímače (SQL). "Syčení" v přijímači, které slyšíte není vlastní signál, ale šum pozadí při vypnutém ladění.

Použité přijímače jsou vybaveny "S - metrem" (síla signálu), silnější signál znamená vyšší hodnotu "S" na stupnici 1-6. Toto je důležitá informace pro nalezení směru maximálního signálu, to jest směru, kde přistál dohledávaný model. Jak již bylo uvedeno, vysílaný impuls je velmi krátký. Většina "S - metrů" nereaguje na takto krátké impulsy (hodnota "S - metru" stěží rozeznatelná). Proto musí být většina přijímačů upravena zpomalením odečtu "S - metru" , aby byl odečitatelný. Jak používat "S - metr"  bude vysvětleno později.

Anténa

Všechny dohledávače pracují v 2 metrovém pásmu (mezi 140 až 160 MHz). To znamená, že je možno použít komerční antény, jako je standardní gumová anténa typu"obušek" nebo teleskopická anténa. Teleskopická anténa je dostupná ve dvou provedeních - laděná a neladěná. Optimální anténa pro dvoumetrové pásmo je o délce 2 metry. Dvoumetrová teleskopická anténa je nicméně pro přijímač nepraktická. Laděná anténa má zabudovánu spirálu pro prodloužení účinné délky. Krátký teleskop bez této spirály není naladěný, a tudíž je méně účinný. Třetím typem antény je směrová anténa typu YAGI nebo dipól. Tyto antény jsou srovnatelné s televizní anténou. Čím více prvků anténa má, tím je (směrově) citlivější. Dobrá dvouprvková dipólová anténa pro dvoumetrové pásmo je Yagi HB 9 CV/2m. Vzdálenost, na kterou můžete slyšet signál dohledávače, závisí na konfiguraci terénu, ale měla by být 500 - 1000 m s anténou typu "obušek". Vzdálenost se zdvojnásobí při použití laděného teleskopu a je asi čtyřnásobná s anténou Yagi/dipól.

Terénní nerovnosti mají výrazný vliv na příjem signálu. Jestliže model přistane na stromě nebo ve křoví, bude příjem signálu možný na mnohem větší vzdálenost. Pokud při rychlosti větru 4 - 5 m/s můžete zachytit signál modelu po přistání na determalizátor ze startovací pozice, pak si můžete být téměř jisti, že přistál na strom.

Jak dohledat model

Běžně použijete přijímač s gumovou anténou. Jdete ve směru, kde váš model zmizel, a jestliže jde vše dobře, najdete svůj model na místě, kde přistál. Jestliže jste na místě, kde model dle předpokladu přistál, a nemůžete ho nalézt, musíte pátrat. Držte přijímač co nejblíže u těla aby jste zastínili signál směrem zezadu. V momentě, kdy máte maximální hodnotu "S" signálu, směřujete nosem k místu přistání modelu. Je li signál slabý a nemáte žádnou, nebo jen velmi nízkou hodnotu "S" signálu, můžete provést hledání opačným způsobem. Držte přijímač u těla a otáčejte se, dokud nezachytíte opětovně signál. V momentě, kdy jste uprostřed "mrtvé zóny" (bez signálu) stojíte zády ke směru přistání vašeho modelu. Jestliže signál nezmizí, pak musí být odečitatelná hodnota "S - metru" . Použití Zagi / dipólové antény je snadné. Anténa musí být připojena samostatným kabelem. Držte anténu před sebou a otáčejte se do získání maximálního signálu. Přední část tohoto typu antény je ta s nejkratším prvkem. Dohledávací signál může být vertikálně nebo horizontálně polarizován. Jestliže používáte ve svém modelu svislý drát jako anténu, pak máte vertikálně polarizovaný signál. Anténa přijímače pak musí být rovněž vertikálně polarizovaná a Yagi/dipólová anténa musí být držena svisle. Mějte na paměti, že model s vertikální anténou může přistát na stromě a zachytit se za ocas. V tom případě máte horizontálně polarizovanou anténu. To znamená, že je třeba aledat signál s horizontální i vertikální polohou antény. Složitá situace nastane, jestliže váš model přistál v lese vysoko na stromě. Odrazy od okolních stromů způsobí, že máte silný signál ze všech směrů. Jestliže váš model není vidět, pak můžete hledat hodiny. Musíte tedy zmenšit váš okruh hledání. Nejlepším způsobem je snížit citlivost přijímače zkrácením antény nebo rozladěním přijímače posunutím frekvence. Nahraďte anténu kouskem 1 mm ocelového drátu o délce 30-40 mm. Stanovte znovu oblast maximálního signálu a jestliže model není vidět, vyjměte antén úplně. Pokud i nyní máte signál, pak se podívejte nahoru, protože pravděpodobně stojíte přímo pod modelem. Dalším trikem je dotknout se anténou přímo každého stromu v okolí.Strom s nejsilnějším signálem je velmi pravděpodobně ten, na kterém se model zachytil. Jak sundat model z výšky 15-20m na stromě bez spodních větví je zajímavé téma na další článek.

 

Další výhodou hledávání modelu pomocí dohledávače je, že nemusíte jít za modelem v přímé linii. Je velmi užitečné, když můžete při dohledávání modelu jít pěšky nebo jet na kole po cestě. Stačí jen několika odečty síly signálu vybrat nejvhodnější trasu k místu přistání.

 

Důležité

 

Jestliže model nepřistane na determalizátoru, snažte se sledovat jej a měřit čas co nejdéle je to možné s nejcitlivější anténou, kterou máte. Pokud model letí, měli by jste slyšet signál (při dostatečné výšce na 30 až 40 km). Určete přesný směr modelu. Zastavte měření času v momentě, kdy ztratíte signál. Z času a síly větru vypočtěte vzdálenost modelu. Z mapy pak odečtete podle vypočtené vzdálenosti a určeného směru oblast přistání modelu. Jestliže začnete dohledávat model z takto odhadnutého místa, máte celkem dobrou šanci na jeho nalezení. Použijte Yagi/dipólovou anténu na rybářském prutu, vyhladávejte signál horizontálně i vertikálně. Čím výše je anténa, tím máte větší šanci na zachycení signálu (směru hledání). 

 

Hledání modelu po dlouhém letu nebo za silného větru je skoro stejně vzrušující, jako samotné létání. Když zachytíte první signál, ucítíte stoupat hladinu adrenalinu v krvi.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář